مطالب عمومی درباره ناخن

:اجزاء ناخن

ناخن از چندین قسمت تشکیل شده است که به اختصار از این قرار میباشند:
1- صفحه ناخن (nail plate): قسمتی از ناخن که بر روی انگشت قرار دارد و عمدتا به عنوان قسمت اصلی ناخن شناخته میشود.
2- لبه آزاد ناخن: بخشی از صفحه ناخن است که ار نوک انگشت به جلو رشد میکند.
3- بستر ناخن: بافت نرمی که در زیر ناخن قرار دارد.
4- کوتیکول (cuticle): پوستی که در قسمت قائده کمی از ناخن را میپوشاند.
5- ماتریکس(matrix): بخش مخفی و زایای ناخن است که در زیر کوتیکول و در قاعده ناخن قرار دارد که در حقیقت نقش ریشه برای ناخن دارد. تولید و رشد ناخن در اینجا انجام می شود. این ناحیه دارای عصب و خونرسانی برای تغذیه و تولید ناخن جدید میباشد.
6- بخش حلالی (lunula): بخشی از ماتریکس است که به شکل یک نیم حلال سفید در قسمت قاعده ناخن دیده می شود. این بخش در انگشت شصت واضحتر از سایر انگشتان است.
7- چین های پوستی (skin folds): پوستی که در اطراف ناخن است و موجب حمایت ( support) و نگهداری ناخن میشود. خود بر دو نوع است. چینهای پوستی طرفی(lateral skin folds) که در دو سمت ناخن قرار دارند و چین پوستی قاعدهای (basal skin fold) که در قاعده ناخن قرار داشته، ماتریکس را میپوشاند.

:تولید و رشد ناخن

ناخن در بخش ماتریکس ساخته می شود. در آنجا سلولهای پیر بوسیله سلولهای جوانترجایگزین شده و به بیرون رانده می شوند. این سلولها مواد درونی خود را از دست داده، با رانده شدن به تدریج بر روی یکدیگر فشرده میشوند و یک صفحه سخت که همان صفحه ناخن است را تشکیل میدهند. به عبارت دیگر ناخن از صفحات و لایه هایی متشکل از سلولهای به هم فشرده تشکیل شده است. صفحه ناخن طبیعی شفاف است و نمای صورتی که در ناخنها دیده میشود در اثر عروق خونی بستر ناخن میباشد.
در صورتی‌ که مواد غذائی مورد نیاز به ماتریکس رسانده شود و نیز از آن به درستی‌ مراقبت شود، ماتریکس میتواند ناخنهای سالم و زیبا تولید کند.
کراتین(Keratin) مولکولی است که عمدتا ازاین سلولهای در حال تراکم بجای میماند. به همین دلیل در مراجع علمی گفته میشود که جنس ناخن از کراتین است. کراتین نوعی پروتئین است و شامل لایه ها یی از مولکولهای متصل به هم می باشد که خود این لایه ها نیز با شاخه هایی به دیگر دارند ( اتصال متقاطعcross link). میزان و چگونگی این اتصالات و نیز درصد عناصر مختلف موجود در کراتین و همچنین لایه های ناخن، در افراد مختلف با توجه به ژنتیک، بیماری ها وعوامل محیطی متغیر است. وجود اتصالات مناسب و نیز تعادل عناصر تشکیل دهنده تعیین کننده استحکام ناخن میباشند.
رسپینا با حفظ این اتصالات و ایجاد تعادل مطلوب موجب افزایش استحکام و دوام ناخن می شود.

:رشد ناخن

ناخن به طور متوسط 3 میلیمتر در ماه رشد می کند. اما این رشد در افراد مختلف و در زمانهای مختلف یکسان نیست. حتی رشد آن در انگشتان مختلف متفاوت است. انگشت کوچک کمترین و انگشت اشاره بیشترین سرعت رشد را دارند. رشد ناخن در دست بیش از پا میباشد، که در دست غالب ( دست راست در افراد راست دست) بیش از طرف مقابل است. همچنین رشد آن در تابستان بیش از زمستان است. رشد ناخن در مردان بیش از زنان است.کاهش خون رسانی، برخی بیماری ها ، عدم تعادل هورمونی و نیز افزایش سن موجب کاهش رشد ناخن میشوند.
<رسپینا با فراهم آوردن مواد غذائی مورد نیاز ماتریکس رشد آنرا تسریع می‌کند. به علاوه با تقویت کراتین موجب تقویت ساختار ناخن میشود و از شکنندگی آن پیشگیری می‌کند.
به عبارت دیگر ناخنها بطور کاملا طبیعی محکم میشوند. هیچ لایه‌ای به آنها اضافه نمی‌شود بلکه ما ناخن هایی با همان ضخامت پیشین، اما با رشد و استحکام بیشتر خواهیم داشت.

:نمای ناخن سالم

از آنجایی که ناخن از پروتئین کراتین تشکیل شده که ماده‌ای شفاف می‌باشد، و به دلیل وجود مویرگ‌های خونی در بستر آن، رنگ ناخن سالم صورتی‌ است. به همین دلیل ناخن هایی که دچار بیماری مانند قارچ و یا دیابت باشند دچار تیرگی و تغییر رنگ میشوند.